Movies Library

HD
104 min

Kung Patatawarin Ka Ng Bala Ko - 1991

https://www.moviehab.com/embed/GZ4m8 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZ4m8
HD
100 min

Genghis Bond: Agent 1-2-3 - 1965

https://www.moviehab.com/embed/El4k0 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=El4k0
HD

Cobrador - 1986

https://www.moviehab.com/embed/DR4jq https://www.moviehab.com/embed/movie?id=DR4jq
HD
91 min

Ang Salarin - 1965

https://www.moviehab.com/embed/Bg4ZN https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4ZN
HD
85 min

Ang Haragan - 1966

https://www.moviehab.com/embed/An4ZP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=An4ZP
HD
124 min

An Inconvenient Love - 2022

https://www.moviehab.com/embed/xGXMq https://www.moviehab.com/embed/movie?id=xGXMq
HD
120 min

Always and Forever - 1986

https://www.moviehab.com/embed/oYL43 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=oYL43
SD

Huwag Mo Ng Itanong

https://www.moviehab.com/embed/qjN40 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=qjN40
HD
90 min

Mahal kita... Kahit sino ka pa!

https://www.moviehab.com/embed/pgM5p https://www.moviehab.com/embed/movie?id=pgM5p
HD

Tigre ng Mindanao

https://www.moviehab.com/embed/oYL4B https://www.moviehab.com/embed/movie?id=oYL4B
HD
110 min

Crying Ladies - 2003

https://www.moviehab.com/embed/GZ4kJ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZ4kJ
HD
90 min

Suki - 2023

https://www.moviehab.com/embed/g5zEr https://www.moviehab.com/embed/movie?id=g5zEr
HD

Tatlo Silang Tatay Ko - 1982

https://www.moviehab.com/embed/Z4jnQ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Z4jnQ
HD
120 min

Sigaw ng Katarungan - 1984

https://www.moviehab.com/embed/Y6gmA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Y6gmA
HD

Par de Jack

https://www.moviehab.com/embed/X64lv https://www.moviehab.com/embed/movie?id=X64lv
HD

Nognog - 1980

https://www.moviehab.com/embed/Wn40E https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Wn40E
HD

Ten Little Mistresses - 2023

https://www.moviehab.com/embed/Q14GG https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q14GG
HD
120 min

Max en Jess - 1979

https://www.moviehab.com/embed/P14EA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P14EA