Movies Library

HD
107 min

Mahal Kita, Beksman - 2022

https://www.moviehab.com/embed/Rg9NK https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Rg9NK
HD

The Best Of Liveshow 1 and 2 - 2023 - 2023

https://www.moviehab.com/embed/Q14ML https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q14ML
DVD
110 min

Baril sa Baril - 1961

https://www.moviehab.com/embed/P14LW https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P14LW
HD
100 min

Traslacion: Ang Paglakad sa Altar ng Alanganin - 2015

https://www.moviehab.com/embed/GZ408 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZ408
HD
100 min

Years When I Was a Child Outside - 2008

https://www.moviehab.com/embed/El4w0 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=El4w0
HD
80 min

Mga Anak Ng Kamote - 2018

https://www.moviehab.com/embed/DR4vq https://www.moviehab.com/embed/movie?id=DR4vq
HD
85 min

Lukas the Strange - 2013

https://www.moviehab.com/embed/Bg4qN https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4qN
HD
100 min

Huwebes Huwebes - 2019

https://www.moviehab.com/embed/An4pP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=An4pP
HD
75 min

Halaw - 2010

https://www.moviehab.com/embed/zmZkm https://www.moviehab.com/embed/movie?id=zmZkm
HD
95 min

Dukit - 2013

https://www.moviehab.com/embed/y8YjP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=y8YjP
HD

One Dream: The BINI x BGYO Concert - 2021

https://www.moviehab.com/embed/xGXgq https://www.moviehab.com/embed/movie?id=xGXgq
SD
116 min

Salawahan - 1979

https://www.moviehab.com/embed/oYLz3 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=oYLz3
SD

When I Fall In Love - 1986

https://www.moviehab.com/embed/nZKyE https://www.moviehab.com/embed/movie?id=nZKyE
SD
100 min

Guwapings Dos - 1993

https://www.moviehab.com/embed/mwJxr https://www.moviehab.com/embed/movie?id=mwJxr
Trailer

Martyr or Murderer (Trailer) - 2023

https://www.moviehab.com/embed/58YZv https://www.moviehab.com/embed/movie?id=58YZv
Trailer

Balik Taya (Trailer) - 2023

https://www.moviehab.com/embed/48XZn https://www.moviehab.com/embed/movie?id=48XZn
HD

Lawa - 2023

https://www.moviehab.com/embed/Y6gLn https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Y6gLn
HD

Juan Tamad Jr.

https://www.moviehab.com/embed/JZ5pP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=JZ5pP