Movies Library

SD
79 min

Molata - 1999

https://www.moviehab.com/embed/Y6KlA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Y6KlA
SD
86 min

Sugat Sa Puri - 1998

https://www.moviehab.com/embed/WnGjE https://www.moviehab.com/embed/movie?id=WnGjE
SD
118 min

Tayo Na Sa Dilim - 1990

https://www.moviehab.com/embed/Q1y5G https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q1y5G
SD
112 min

Mister Mo, Lover Ko - 1999

https://www.moviehab.com/embed/Mjr5m https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Mjr5m
HD
85 min

Never Tear Us Apart - 2018

https://www.moviehab.com/embed/VmMM1 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=VmMM1
HD

Ipaglaban Mo: The Movie II (Restored) - 1997

https://www.moviehab.com/embed/RgGGR https://www.moviehab.com/embed/movie?id=RgGGR
HD
98 min

I've Fallen for You (Restored) - 2007

https://www.moviehab.com/embed/Q1EEY https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q1EEY
HD

Nagbibinata (Restored) - 1998

https://www.moviehab.com/embed/MjzAO https://www.moviehab.com/embed/movie?id=MjzAO
HD
110 min

My Only Ü (Restored) - 2008

https://www.moviehab.com/embed/LgyzX https://www.moviehab.com/embed/movie?id=LgyzX
HD
101 min

Muling Ibalik Ang Tamis Ng Pag-ibig (Restored) - 1998

https://www.moviehab.com/embed/KOxyM https://www.moviehab.com/embed/movie?id=KOxyM
HD

Mula Noon Hanggang Ngayon (Restored) - 1996

https://www.moviehab.com/embed/JZwxJ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=JZwxJ
HD
103 min

Ka Oryang - 2011

https://www.moviehab.com/embed/GZqrL https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZqrL
HD
116 min

Bcuz Of U (Restored) - 2004

https://www.moviehab.com/embed/Mjz2G https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Mjz2G
HD

May-December-January - 2022

https://www.moviehab.com/embed/480w7 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=480w7
HD

Walker - 2022

https://www.moviehab.com/embed/O7BkR https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O7BkR
HD

Broken Blooms - 2022

https://www.moviehab.com/embed/2RBXA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=2RBXA
HD

Ngayon Kaya - 2022

https://www.moviehab.com/embed/ElpJ0 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=ElpJ0
HD

Showroom - 2022

https://www.moviehab.com/embed/NxBjz https://www.moviehab.com/embed/movie?id=NxBjz