Movies Library

HD
99 min

Leonor Will Never Die - 2022

https://www.moviehab.com/embed/X64qk https://www.moviehab.com/embed/movie?id=X64qk
SD

Wanted Bata-Batuta - 1993

https://www.moviehab.com/embed/Wn4pW https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Wn4pW
SD

Makati Ave. Office Girls - 1993

https://www.moviehab.com/embed/Nx4XL https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Nx4XL
SD

Goosebuster - 1991

https://www.moviehab.com/embed/Lg40g https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Lg40g
SD

1+1=12+1 - 1987

https://www.moviehab.com/embed/KO4zr https://www.moviehab.com/embed/movie?id=KO4zr
SD
99 min

Guwapings: The First Adventure - 1992

https://www.moviehab.com/embed/2RVOJ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=2RVOJ
SD
105 min

Darna, Kuno? - 1979

https://www.moviehab.com/embed/1jRQ3 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=1jRQ3
SD
119 min

Black Magic - 1987

https://www.moviehab.com/embed/Vm6l5 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Vm6l5
SD
98 min

Bago Lumamig Ang Sabaw - 1976

https://www.moviehab.com/embed/Rg9wL https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Rg9wL
SD
90 min

Student Body - 1989

https://www.moviehab.com/embed/O74qg https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O74qg
SD
114 min

Petrang Kabayo at ang Pilyang Kuting - 1988

https://www.moviehab.com/embed/Mj4oQ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Mj4oQ
SD
102 min

Desperadas - 2007

https://www.moviehab.com/embed/Bg4Rx https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4Rx
SD
100 min

Samson & Goliath - 1990

https://www.moviehab.com/embed/r0OMw https://www.moviehab.com/embed/movie?id=r0OMw
SD

Horsey-horsey: Tigidig-tigidig - 1986

https://www.moviehab.com/embed/k5EOx https://www.moviehab.com/embed/movie?id=k5EOx
SD

Bala at Lipstick - 1994

https://www.moviehab.com/embed/r0OM6 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=r0OM6
SD

Hotdog - 1990

https://www.moviehab.com/embed/lOGM6 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=lOGM6
SD
90 min

Sa Iyo Ang Langit Sa Akin Ang Lupa - 1996

https://www.moviehab.com/embed/j2DO5 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=j2DO5
SD
90 min

Best Friends - 1995

https://www.moviehab.com/embed/48XY6 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=48XY6