Movies Library

SD

Dilim - 2005

https://www.moviehab.com/embed/zmZVO https://www.moviehab.com/embed/movie?id=zmZVO
HD
120 min

Walang Kasukat Sa Tapang - 1994

https://www.moviehab.com/embed/k5E9r https://www.moviehab.com/embed/movie?id=k5E9r
HD
105 min

Ang Titser Kong Pogi - 1995

https://www.moviehab.com/embed/0gQvV https://www.moviehab.com/embed/movie?id=0gQvV
DVD
110 min

Banal - 2008

https://www.moviehab.com/embed/O74Ng https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O74Ng
HD
75 min

Figueroa vs Magsayo Fight Replay - 2023

https://www.moviehab.com/embed/vgVVr https://www.moviehab.com/embed/movie?id=vgVVr
DVD

Ligalig - 2006

https://www.moviehab.com/embed/qjN1G https://www.moviehab.com/embed/movie?id=qjN1G
SD
114 min

Kastilyong Buhangin - 1980

https://www.moviehab.com/embed/g5z03 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=g5z03
DVD
110 min

Baril sa Baril - 1961

https://www.moviehab.com/embed/P14LW https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P14LW
HD
104 min

Kung Patatawarin Ka Ng Bala Ko - 1991

https://www.moviehab.com/embed/GZ4m8 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZ4m8
HD
100 min

Genghis Bond: Agent 1-2-3 - 1965

https://www.moviehab.com/embed/El4k0 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=El4k0
HD

Cobrador - 1986

https://www.moviehab.com/embed/DR4jq https://www.moviehab.com/embed/movie?id=DR4jq
HD
91 min

Ang Salarin - 1965

https://www.moviehab.com/embed/Bg4ZN https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4ZN
HD
85 min

Ang Haragan - 1966

https://www.moviehab.com/embed/An4ZP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=An4ZP
HD
90 min

Mahal kita... Kahit sino ka pa!

https://www.moviehab.com/embed/pgM5p https://www.moviehab.com/embed/movie?id=pgM5p
HD
120 min

Sigaw ng Katarungan - 1984

https://www.moviehab.com/embed/Y6gmA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Y6gmA
HD

Lt. Madarang: Iginuhit sa dugo - 1993

https://www.moviehab.com/embed/O74DR https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O74DR
HD
86 min

Ex-Convict - 1967

https://www.moviehab.com/embed/Bg4mQ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4mQ
HD
125 min

Zuma - 1985

https://www.moviehab.com/embed/An4xj https://www.moviehab.com/embed/movie?id=An4xj