Movies Library

HD
133 min

Bata Pa Si Sabel - 2022

https://www.moviehab.com/embed/66E2O https://www.moviehab.com/embed/movie?id=66E2O
HD
114 min

Reroute Director's Cut - 2022

https://www.moviehab.com/embed/58D3Y https://www.moviehab.com/embed/movie?id=58D3Y
HD
107 min

Astig - 1993

https://www.moviehab.com/embed/Z4LmQ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Z4LmQ
SD
79 min

Molata - 1999

https://www.moviehab.com/embed/Y6KlA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Y6KlA
SD

May Gatas Pa Sa Labi - 1997

https://www.moviehab.com/embed/X6Jkv https://www.moviehab.com/embed/movie?id=X6Jkv
SD
86 min

Sugat Sa Puri - 1998

https://www.moviehab.com/embed/WnGjE https://www.moviehab.com/embed/movie?id=WnGjE
SD

Ligaya... katumbas ng Buhay

https://www.moviehab.com/embed/VmE0z https://www.moviehab.com/embed/movie?id=VmE0z
SD
112 min

Yakapin Mo ‘Ko, Lalaking Matapang - 1980

https://www.moviehab.com/embed/Rgz5V https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Rgz5V
SD
118 min

Tayo Na Sa Dilim - 1990

https://www.moviehab.com/embed/Q1y5G https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q1y5G
SD
109 min

Bikini Open - 2005

https://www.moviehab.com/embed/P1x5A https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P1x5A
SD
111 min

A E I O U - 1996

https://www.moviehab.com/embed/O7w5R https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O7w5R
SD

Kulang Ka Lang Sa Lambing

https://www.moviehab.com/embed/Nxv52 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Nxv52
SD
112 min

Mister Mo, Lover Ko - 1999

https://www.moviehab.com/embed/Mjr5m https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Mjr5m
SD

Hayop Sa Ganda

https://www.moviehab.com/embed/Lgq5D https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Lgq5D
HD

Us X Her - 2022

https://www.moviehab.com/embed/P1yMw https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P1yMw
HD
115 min

Wedding Tayo, Wedding Hindi! (Restored) - 2011

https://www.moviehab.com/embed/X6OOm https://www.moviehab.com/embed/movie?id=X6OOm
HD
109 min

Sakal, Sakali, Saklolo (Restored) - 2007

https://www.moviehab.com/embed/WnNNg https://www.moviehab.com/embed/movie?id=WnNNg
HD
85 min

Never Tear Us Apart - 2018

https://www.moviehab.com/embed/VmMM1 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=VmMM1