Movies Library

SD
106 min

Kolorete - 2009

https://www.moviehab.com/embed/g5zyZ https://www.moviehab.com/embed/movie?id=g5zyZ
SD
100 min

Huwag Mong Salingin ang Sugat Ko - 1991

https://www.moviehab.com/embed/0gQMV https://www.moviehab.com/embed/movie?id=0gQMV
SD
115 min

Hati Tayo Sa Magdamag - 1988

https://www.moviehab.com/embed/984j8 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=984j8
SD
98 min

Di Mapigil Ang Init - 1995

https://www.moviehab.com/embed/8q4g2 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=8q4g2
SD
89 min

Blackout - 2007

https://www.moviehab.com/embed/764M8 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=764M8
SD

Kaskasero - 1998

https://www.moviehab.com/embed/Rg9Kz https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Rg9Kz
SD

Victim No. 1: Delia Maga

https://www.moviehab.com/embed/Q14KM https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Q14KM
SD

Sisa - 2008

https://www.moviehab.com/embed/P14Ky https://www.moviehab.com/embed/movie?id=P14Ky
SD

Nakausap ko ang Birhen - 1988

https://www.moviehab.com/embed/O74XB https://www.moviehab.com/embed/movie?id=O74XB
SD

Lord, Bakit Ako Pa?

https://www.moviehab.com/embed/Nx4Km https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Nx4Km
SD

Kung Ako'y Iiwan Mo

https://www.moviehab.com/embed/Mj4KP https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Mj4KP
SD

Kambal Dragon - 1978

https://www.moviehab.com/embed/Lg41p https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Lg41p
SD
101 min

Kahit Minsan Lang - 1997

https://www.moviehab.com/embed/KO47l https://www.moviehab.com/embed/movie?id=KO47l
SD
120 min

Isabel Aquino: I Want to Live - 1990

https://www.moviehab.com/embed/JZ5K9 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=JZ5K9
SD
103 min

Babae Sa Bubungang Lata - 1998

https://www.moviehab.com/embed/GZ4Xr https://www.moviehab.com/embed/movie?id=GZ4Xr
Trailer

Spellbound (Trailer) - 2023

https://www.moviehab.com/embed/El4Xm https://www.moviehab.com/embed/movie?id=El4Xm
Trailer
120 min

Hello, Universe! (Trailer) - 2023

https://www.moviehab.com/embed/DR4ZA https://www.moviehab.com/embed/movie?id=DR4ZA
Trailer

Ten Little Mistresses (Trailer) - 2023

https://www.moviehab.com/embed/Bg4X2 https://www.moviehab.com/embed/movie?id=Bg4X2